Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Mangfoldighed 
Mangfoldighed i hverdagen
 

Mangfoldighed i hverdagen 

Herunder kan du klikke på en række korte indlæg, hvor du finder en række forhold, som kan have en betydning for, om der er plads til mangfoldighed i hverdagen. Vi vil opfordre dig til at læse, hvordan du kan understøtte, at man kan mærke, at der er plads til mangfoldighed i hverdagen.
 
Det er ikke hensigten, at du skal mestre alle områder, hver dag. Men vi håber du vil lade dig inspirere til, hvordan du også kan tænke mangfoldighed ind i hverdagen, som en del af god ledelse.
 • Tal ordentligt til hinanden
  Enhver arbejdsplads har sit eget sprog. I Forsvaret er der en stærk kultur, som sproget og omgangsformen også afspejler, gennem talemåder og jagon. Hvad er det aktuelle behov?
 • Fremtoning & påklædning
  I Forsvaret går mange i uniform og dermed bliver uniformering en stærk del af vores fælles arbejdspladskultur. Men vi har også en lang række ansatte, som ikke bærer uniform i deres job.
 • Uden mad og drikke
  De fleste af os spiser frokost på arbejdet og mad er ofte et omdrejningspunkt for socialt samvær. Vi har hver især særlige madvaner, og det skal der tages højde for, hvis alle skal befinde sig godt på arbejdspladsen.
 • Pauser på mange måder
  Pauser har betydning for effektiviteten, arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen, samtidigt med, at det modvirker stress. Hvilken form for pause den ansatte har behov for afhænger af arbejdets karakter, men også af personlighed og temperament.
 • Det lille hensyn på særlige dage
  Højtider, faste, særlige familiebegivenheder, sygdom, store sportsbegivenheder, personlig udvikling, flytninger eller en oversvømmelse.
 • Ledelse er ikke bare ledelse
  Ledelse udvikler sig konstant. I Forsvaret kan der være stor forskel på, hvordan ledelse udøves, afhængigt af hvilken opgave man løser. Ledelse i Forsvaret spænder bredt, lige fra føring i operationer til ledelse af vidensmedarbejdere i et kontorlandskab.
 • Klar kommunikation forebygger konflikter
  Klar kommunikation er et vigtigt redskab til at forebygge konflikter og sikre alle lige vilkår. Tydelige krav og mål og klarhed over arbejdsdeling, opgaver, ansvar og kompetencer, et højt internt informationsniveau, god planlægning, synlig ledelse og åbenlys styring bidrager alt sammen til at mindske usikkerhed og uenighed.
 • Vær stolte af jeres mangfoldighed
  At arbejde med mangfoldighed er noget, som både ledere og ansatte skal tage ejerskab for og være stolte af. Sørg derfor for, at fortælle dine ansatte, dine soldater eller elever, om indsatser indenfor mangfoldighed, hvor de kan bidrage og dermed fungere som mangfoldighedsambassadører i det daglige.
 • Sammenkomster
  Det kan være givende at mødes med kollegaer udenfor arbejdstiden. Når arbejdspladsen er ramme for sociale sammenkomster og arrangementer, styrkes de sociale relationer mellem de ansatte og det styrker samarbejde og trivsel.
 • Kulturmøder
  Der forekommer kulturmøder hver dag på alle arbejdspladser i vores koncern. Det gælder mødet mellem forskellige fagligheder, kønsroller, etniciteter, værnskulturer og mange andre.
 • Undgå positiv og negativ diskrimination
  Forskellighed og lighed er to sider af samme sag. Når man arbejder med mangfoldighed betyder det, at der sættes fokus på de ansattes forskellighed, men derfor skal alle stadigvæk behandles ligeværdigt.