Kort fortalt er anbefalingerne rettet mod personer, som er ansvarlig for tilrettelæggelse og godkendelse af arbejdstid. Anbefalingerne skal ses som et værktøj for chefer og ledere med et personaleansvar samt medarbejdere, der administrerer arbejdstid. 

Du vil kunne læse mere om anbefalingerne samt plustid, sejltidsattester/fartstidserklæringer og fridøgnsbank nedenfor.

Sidst opdateret 8. juni, 2020 - Kl. 09.15