Anvendelse
Ordningen retter sig mod tjenestemænd der uansøgt bliver beordret til et tjenestested, fra hvor medarbejderen:

  • er planlagt forflyttet inden for en periode på 4 år eller
  • inden for samme periode skal afgå fra tjenesten på grund af alder.

Betingelser:

  • Ordningen kan ikke anvendes i de situationer hvor medarbejderen selv søger stillingen.
  • For at anvende ordningen skal der ligge en plan (personelplan el. lign.) hvoraf det fremgår hvor medarbejderen skal gøre tjeneste når medarbejderen stopper i den stilling hvori han er beordret på ordningen.
  • Den stilling, som medarbejderen skal bestride efterfølgende, skal i lighed med stillingen pågældende kommer fra, være en stilling, hvor til medarbejderen bliver beordret uansøgt.

Ordningen giver mulighed for:

  • at flytte og få refunderet flytteomkostningerne efter reglerne for uansøgte forflyttelser.
  • få dobbelt husførelse i hele beordringsperioden.

Du kan læse mere om muligheder på Forsvarsministeriets Koncernfælles Flyttekontors hjemmeside på FIIN under emnet "Vejledninger".

 

Sidst opdateret 7. april, 2021 - Kl. 10.20