Der er på nuværende tidspunkt kun én mulighed for at søge en lejebolig.

Kvote 1 (via Forsvarsministeriet Personalestyrelse)
Ansøgninger om lejebolig via kvote 1 vil blive behandlet i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bolignævn, der mødes en gang om måneden.

Bolignævnet foretager en konkret individuel vurdering af hver enkelt ansøgning. Listen over ansøgere, der indstilles til bolig, bliver fremsendt til Forsvarets Boligkontor ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i starten af måneden. Du kan forvente svar på din ansøgning i slutningen af måneden. Forhold, som har relation til tjenesten, vil som udgangspunkt få tillagt vægt. Man indstilles normalt ikke til en lejlighed udelukkende på baggrund af egne private forhold, såsom skilsmisse o.lign.


Såfremt du er kadet, skal du ansøge gennem din holdfører for at blive taget i betragtning til en bolig i Nyboder.

Du kan søge her.

Sidst opdateret 29. maj, 2020 - Kl. 09.47