Ligeledes kontrolleres det, om ansøgeren har gyldig opholds- og arbejdstilladelse, idet Forsvarsministeriets Personalestyrelse som ansættende myndighed kan ifalde strafansvar, hvis ikke disse tilladelser er i orden. Dette er gældende både for lønnet og ulønnet arbejde.

Ansættelse inden for Forsvarsministeriets område kan være strafbart
Der er lande, hvis lovgivning gør, at ansættelse i et andet lands forsvar er strafbart, eller hvor ansøgeren kan miste sit statsborgerskab. Andre lande kræver, at der indhentes en tilladelse fra hjemlandets myndigheder, før ansættelsen i et andet lands forsvar kan træde i kraft. 

Ansøgeren skal til ansættelsessamtalen gøres opmærksom på, hvorvidt det er kriminaliseret i vedkommendes hjemland at tage ansættelse inden for Forsvarsministeriets område.

Landeliste
Nederst på siden finder du en oversigt over de lande, hvor ansættelse inden for Forsvarsministeriets område er kriminaliseret, kan have konsekvenser eller ikke er kriminaliseret. Såfremt det pågældende land ikke fremgår af landelisten, skal man tage kontakt til Juridisk Afdeling i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som vil indhente svar fra det pågældende land via Udenrigsministeriet.

Ansættelsesbevis
Der bliver udfærdiget et ansættelsesbevis, hvis ansøger med udenlandsk statsborgerskab bliver tilbudt ansættelse inden for Forsvarsministeriets område, og ansøgeren accepterer ansættelsen under de forhold vedrørende udenlandsk statsborgerskab, som er oplyst for ansøgeren ved ansættelsessamtalen.

Det skal fremgå af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er oplyst om de eventuelle konsekvenser, ansættelsen måtte have, såfremt det er kriminaliseret eller kan have konsekvenser i det pågældende land at være ansat inden for Forsvarsministeriets område. 

Ligeledes skal det fremgå af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er oplyst om, at det kan være kriminaliseret eller kan have konsekvenser i det pågældende land, såfremt landet ikke fremgår af landelisten, eller hvor Forsvarsministeriets Personalestyrelse afventer svar fra det pågældende land. 

Endeligt skal det fremgå af ansættelsesbeviset, at ansættelsen er betinget af en til hver tid gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Procesbeskrivelse
Nedenfor findes en uddybende procesbeskrivelse, der beskriver processen angående ansættelse af ansøgere med andet statsborgerskab end dansk fra ansættelsessamtale til ansættelsesbevis.

Sidst opdateret 30. november, 2023 - Kl. 13.08