Der er to ansættelsesformer med løntilskud:

  • Ansættelse med løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob).
  • Ansættelse med løntilskud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Arbejdsledige, revaliderede, førtidspensionister og uddannede handicappede kan efter nærmere omstændigheder ansættes med løntilskud. Ansættelser med løntilskud drøftes med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Juridisk Afdeling (FPS JURA)

Ansættelse med løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob)
Førtidspensionister kan ansættes med nedsat tid med løn som aftales med den faglige organisation. Kommunen udbetaler en mindre refusion af lønnen til FPS. Ansættelsesforholdet ophører som udgangspunkt, med udgangen af den måned hvor medarbejderen den efterfølgende måned modtager folkepension.

Ansættelse med løntilskud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
For denne ansættelsesform gælder, at ansættelsen for dagpengemodtagere som udgangspunkt starter med 4 ugers virksomhedspraktik og derefter en ansættelse med løntilskud i op til 4 måneder.

For kontanthjælpsmodtagere er virksomhedspraktikken ligeledes som udgangspunkt 4 uger, men ansættelsen kan gå op til 6 måneder.

FPS JURA modtager typisk henvendelser direkte fra ansøgerne eller jobcenteret/andre aktører - men der kan også via myndigheden rettes henvendelse om ansættelse af en ansøger med løntilskud.

FPS afholder lønudgiften og kommunerne udbetaler refusion til FPS svarende til størstedelen af lønudgiften.

 

 

Sidst opdateret 30. juni, 2020 - Kl. 14.10