Ved almindelig bortkomst af identitetskort skal medarbejderen hurtigst muligt melde dette til nærmest foresatte chef eller sikkerhedsofficeren, der straks tilsikrer, at den fornødne eftersøgning foretages/er foretaget.

Hvis kortet er stjålet, eller hvis der er andre efterretnings- eller sikkerhedsmæssige momenter i sagen, skal hændelsen indberettes direkte til Forsvarets Efterretningstjeneste. Af hensyn til den videre efterforskning vil tid ofte være en vigtig faktor. Rapportér derfor hurtigst muligt enten telefonisk eller pr. mail. Rapporten kan senere opfølges ved brug af formularen ”Rapport om brud på den militære sikkerhedstjeneste”. Formularen findes kun på FIIN.
Vejledning for indberetning til Forsvarets Efterretningstjeneste fremgår af portalen for militær sikkerhed – ”Rapportering: Mistet ID-kort”. Vejledningen findes kun på FIIN.

Indberetningen skal blandt andet indeholde oplysninger om:

  • Identitetskortets udstedelsesdato
  • Indehaverens medarbejdernummer, personnummer, grad og fulde navn
  • Hjemstedsadresse
  • En belysning af de nærmere omstændigheder ved kortets bortkomst, herunder oplysning om senest konstaterede tilstedeværelse.

Såfremt identitetskortet ikke genfindes, bestiller den lokale myndighed et nyt kort til medarbejderen som beskrevet i FPSBST 404-1 pkt. 6.2 (bestemmelsen findes kun på FIIN) og afgrænser det bortkomne kort i DeMars.

Såfremt kortet kan anvendes som elektroniske adgangskort, tilsikrer myndigheden, at rettigheder annulleres i respektive systemer.

Sidst opdateret 12. juni, 2020 - Kl. 08.13