Billedet viser en række medaljer på en uniform.


I din ansøgning skal det fremgå, hvilken medalje eller dekoration, du søger bæretilladelse til, hvornår du har fået den tildelt samt årsagen til tildelingen. Du skal desuden vedlægge en farvekopi af diplom/patent og medaljens for- og bagside.

Er du dekoreret med en Dannebrogorden, skal du ansøge Dronningen om bæretilladelse. Ansøgningen sendes via Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Er du ikke dekoreret med en Dannebrogorden, skal du ansøge Forsvarsministeriets Personalestyrelse om bæretilladelse.

Medaljer, der må bæres uden ansøgning
Der findes en række udenlandske medaljer, der må bæres uden ansøgning:

 • NATO-medaljen
 • The European Community Monitor Mission Service Medal
 • International Conference Former Yugoslavia
 • The Nordic Veterans Medal of Honour (tidligere: The Nordic Blue Berets Medal of Honour)
 • United Nations Medal
 • United Nations Emergency Force Medal
 • United Nations Mission Bar
 • Fortjenstkors samt mindemedalje for marchdygtighed tildelt af "Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding" (Nijmegenmedaljen)
 • Den estiske medalje for fremskudt tilstedeværelse (eFP)
 • NATO Baltic Air Policing Mission Medal
 • Den canadiske medalje for særlig tjeneste - Special Service Medal - Expedition 

Du finder yderligere information i FMN cirkulære nr. 9457 af 07/09/2011 og i gældende uniformsbestemmelser.

Sidst opdateret 24. november, 2021 - Kl. 13.44