Billede af en af Beredskabsstyrelsen køretøjer.

 

Hæderstegnet tildeles af direktøren for Beredskabsstyrelsen, efter indstilling af det kommunale redningsberedskab eller Beredskabsstyrelsen. Ved indstilling til Hæderstegn, samt anciennitetstegn, er indstillende myndighed ansvarlig for, at medarbejdere der indstilles, opfylder kriterierne for tildeling.

 

Myndighedernes indstillinger skal være FPS i hænde senest 6 uger inden tildelingsdagen. Dog skal indstilling til hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet være FPS i hænde senest 1. februar, i samme år som tegnet skal tildeles.

 

Der må kun bestilles hæderstegn og anciennitetstegn til aktuelle modtagere af tegnene. Der må ikke bestilles til egen lagerbeholdning.

 

Du kan bestille tegnene i bestillingsformularerne nedenfor:

Se hvordan Beredskabsstyrelsens hæders- og anciennitetstegn ser ud her.

 

Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens hæders- og anciennitetstegn i FAQ'en, FPSBST 407-1 og i de forskellige cirkulærer nedenfor.

Sidst opdateret 1. februar, 2021 - Kl. 15.10