Billedet viser et storkors af Dannebrogordnen, som bliver tildelt af Kongehuset.

Fotograf: Finn Christophersen


Dannebrogordenen er indstiftet i 1671 af Christian V og inddelt i tre klasser. Forsvarsministeriets Personalestyrelse forvalter på vegne af Forsvarsministeriets departement indstilling af medarbejdere til dekorering af Ridderklassen og af Kommandørklassen.
 
Ridderklassen omfatter Ridderkorset samt Ridderkorset af 1. grad, medens den højere Kommandørklasse omfatter Kommandørkorset samt Kommandørkorset af 1. grad. 
 
Hvem kan indstilles
Som hovedregel er indstilling til dekorering med en Dannebrogorden baseret på forhold omkring grad, stilling, løn, anciennitet samt omdømme i som uden for tjenesten.
 
Er du civil eller militær ansat i en stilling inden for Forsvarsministeriets område i løngruppe 1 (lønramme 37) eller højere, eller er du kolonnechef ved Beredskabsstyrelsen ansat i løngruppe 5 (lønramme 36), kommer du automatisk i betragtning til dekorering med en Dannebrogorden. 
 
Er du major eller orlogskaptajn, officer af reserven med rang af oberstløjtnant, kommandørkaptajn eller stabslæge af 2. grad og antaget på kontrakt for reservepersonel, eller sektionschef ved Beredskabsstyrelsen, kan du ligeledes komme i betragtning til dekorering med Ridderkorset af Dannebrogordenen. Det sker, hvis den myndighed, du gør tjeneste ved, vælger at indstille dig. I så fald er du særligt udvalgt. 
 
Indstilling af særligt udvalgte til dekorering med en Dannebrogorden sker fra alle myndigheder inden for Forsvarsministeriets område til Forsvarsministeriets Personalestyrelse efter en proces, der gennemføres én gang om året. Processen startes op omkring årsskiftet og afsluttes med dekorering i oktober måned. En indstilling fra en myndighed fører ikke pr. automatik til dekorering med en Dannebrogorden, eftersom der hvert år kun vil være et begrænset antal Ridderkors af Dannebrogordenen til dekorering af særligt udvalgte – antallet af officerer af reserven, der vil kunne dekoreres med Ridderkorset af Dannebrogordenen, såfremt de opfylder de fastsatte kriterier herfor, er dog ikke omfattet af denne begrænsning. For at imødegå kontinuerlig genindstilling af en medarbejder, kan man kun særligt indstilles i alt tre gange. 
 
Officerer af reserven med rang af oberst, kommandør eller stabslæge af 1. grad med kontrakt for reservepersonel kan derudover komme i betragtning til dekorering med Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen efter samme retningslinjer.
 
Er du civilt ansat i løngruppe 5 (lønramme 36) eller derunder, kan du ikke indstilles til dekorering med en Dannebrogorden.
 
Dekoreringsdage
Man indstilles normalt til dekorering med en Dannebrogordenen på en de tre værns dekoreringsdage, som er følgende:
Hæren; den 2. februar, den 18. april, den 6. juli og den 4. oktober.
Søværnet; den 29. januar, den 2. april, den 9. maj og den 4. oktober.
Flyvevåbnet; den 27. maj og den 1. oktober.
 
Civilt ansatte, samt ansatte ved Beredskabsstyrelsen, følger Hærens dekoreringsdage. 
 
Fravalg
Ønsker du ikke at komme i betragtning til en Dannebrogorden, skal du skriftligt meddele dette til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Blanket til fravalg af dekorationer og medaljer finder du nederst på siden.
 
Audiens
Benådes du med en Dannebrogorden, bør du søge audiens ved Hendes Majestæt Dronningen senest to til tre måneder efter dekoreringsdagen. Information om audiens, herunder datoer for afholdelse, kan findes på det danske kongehus’ hjemmeside www.kongehuset.dk under afsnittet ’Offentlig audiens’.
 
Mistet orden og tilbagelevering
Mister du din Dannebrogorden, skal du kontakte Ordenskapitlet.
 
En Dannebrogorden skal returneres til Ordenskapitlet senest tre måneder efter modtagerens død med oplysning om afdødes CPR-nummer, fulde navn samt datoen for dødsfaldet.
 
Ordenskapitlet
Postboks 2143
1256 København K
Mail: ordenskapitlet@kongehuset.dk 
 
Besøgsadresse
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
1256 København K
Hoftelefonen: 33 40 10 10

Sidst opdateret 3. juli, 2020 - Kl. 10.44