Billedet forestiller en kasse med en masse medaljer i.


Dannebrogordener returneres direkte til Ordenskapitlet med oplysning om CPR-nummer, fulde navn samt den dato, hvor vedkommende er afgået ved døden. Dette skal ske senest 3 måneder efter dødsfaldet.

Ordenskapitlet

Postboks 2143
1256 København K
e-mail: ordenskapitlet@kongehuset.dk

Besøgsadresse
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
1256 København K. 
Hoftelefonen: 33 40 10 10
 
Tilbagelevering af medaljer ved død
Følgende medaljer skal ikke tilbageleveres ved død:

 • Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet
 • Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste
 • Medaljen for udmærket lufttjeneste i Forsvaret
 • Hjemmeværnets anciennitetstegn
 • Hjemmeværnets Fortjensttegn
 • Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve
 • Forsvarsministerens Medalje
 • Forsvarets Medalje for Tapperhed
 • Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for International Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
 • Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
 • Fortjenstmedaljen i sølv
 • Hæderstegnet for god tjeneste i Brandvæsenet
 • Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet
 • Beredsskabstyrelsens anciennitetstegn

 

Sidst opdateret 3. juli, 2020 - Kl. 10.59