Militær disciplinarlov anvendes som hovedregel kun, hvis der er tale om mindre grove forhold.
 
Behandlingen af militære disciplinarsager skal følge en bestemt procedure, der er beskrevet i loven. Det er myndighederne selv, der har ansvaret for at behandle sagerne.
 
Rådgivning om disciplinarloven
Forsvarsministeriets Personalestyrelse fører tilsyn med militær disciplinarlov og yder rådgivning til de militære chefer om anvendelsen af loven.
 
Hvis du har behov for rådgivning om disciplinarloven, kan du kontakte Juridisk Afdeling på en særlig Hotline på 3266 5577. Hotlinen er åben mandag og tirsdag kl. 8.00 – 16.00 og onsdag til fredag kl. 8.00 – 15.00.  
 
Militær straffelov
Militær straffelov giver mulighed for at pålægge militære ansatte strafansvar ved grovere militære pligtforsømmelser. Alle de pligtforsømmelser, der er omhandlet i militær disciplinarlov, er også beskrevet i den militære straffelov. Er der tale om et grovere forhold, vil overtrædelsen som hovedregel skulle afgøres efter militær straffelov.
 
Forsvarsministeriets Auditørkorps har ansvaret for sager efter den militære straffelov. De afgør i tvivlstilfælde, om en sag skal behandles efter den militære straffelov eller den militære disciplinarlov.
 
Du kan kontakte Forsvarsministeriets Auditørkorps på telefon 72811080 i kontortiden og uden for normal kontortid på telefon 2010 7893.

Sidst opdateret 3. november, 2020 - Kl. 14.25

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google