Opsigelsen sendes til én af nedenstående adresser:

  • FIIN: FPS-MYN
  • Hardcopy: Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup


Opsigelse med forkortet varsel
Det fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt, hvor langt et opsigelsesvarsel vedkommende har. Bemærk at opsigelse med forkortet varsel kun bør imødekommes, hvis tjenesten tillader det.

Er medarbejderen ansat under HKKF-overenskomst, skal du påtegne medarbejderens erklæring ved opsigelse med forkortet varsel og medsende den til FPS.

Praktiske forhold
Din medarbejder skal aflevere sit ID-kort hos jeres egen myndighed, som registrerer i DeMars at det er inddraget. ID-kortet destrueres herefter efter gældende regler.

Medarbejderen skal aflevere evt. udleveret udrustning/mundering ved egen myndighed eller ved nærmeste depot.

Myndigheden sender stampose, stampapirer mm. til:
Totalforsvarsarkivet
Herningvej 30
Bygning 401
7470 Karup J

Sidst opdateret 19. august, 2020 - Kl. 12.24