Du kan skrive sikkert til Forsvarsministeriets Personalestyrelse med Digital Post (MitID) eller på FIIN til FPS-KTP-CRK-POU.

1. Af "Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige og trængende tjenstgørende eller afskedigede fastansatte befalingsmænd i hæren samt værdige og trængende enker/enkemænd og ugifte vanskeligt stillede børn, fortrinsvis døtre, af disse. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde.

2. Af "Søværnets Fælleslegat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige og trængende tjenstgørende som afskedigede militært ansatte i søværnet, værdige og trængende tjenstgørende som afskedigede personer af håndværkergruppen på Orlogsværftet på Holmen, og disse to gruppers værdige og trængende enker/enkemænd og vanskeligt stillede børn. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde.

3. Af "Oberst Franz Wilhelm Albrecht von Schnitters legat for Officersdøtre" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige og trængende ældre, ugifte døtre af officerer af hæren, værdige og trængende enker efter og yngre faderløse eller på anden måde vanskeligt stillede døtre af officerer af hæren.

4. Af "Hofråd David Amsel Meyers Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af fastansatte officerer, der på grund af sygdom har behov for økonomisk støtte, fortrinsvis til rekreationsophold.

5. Af "Generalmajor von Ohmes Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af trængende officersdøtre under 18 år, fortrinsvis børn i den skolepligtige alder.

6. Af "Kommandørinde Olivia Rothe, født Kirsteins og tidligere afdøde ægtefælle kommandør Andreas Bjørn Rothe's Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af trængende - såvel tjenstgørende som afgåede - sergenter, oversergenter, seniorsergenter og officerer af B-linien eller tilsvarende, såfremt de pågældende er benådet med Holmens hæderstegn.

7. Af "Oberstløjtnant Steinmanns Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af officerer i aktiv tjeneste i hæren, søværnet og flyvevåbnet, samt officerer i hjemmeværnet, der forretter tjeneste i et omfang, som svarer til normal aktiv tjeneste i de øvrige værn. Det er en betingelse for at komme i betragtning ved legatets uddeling, at vedkommende officer har behov for økonomisk støtte.

8. Af "Kaptajn Harald Balduin Julius Reinwald og hustru Laura Sophie Margrethe Reinwald, f. Langkildes Legat" er et antal legatportioner ledige.
Legatet kan søges af værdige trængende enker efter danske officerer.

 

9. "Kaptajn Kgl. Hoflevenrandør Lorentz Christian Petersens legat for officersdøtre og officersenker" er et antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af værdige og trængende faderløse og ugifte døtre af eller enker efter danske officerer eller ligestillede i hæren, som ved deres død var eller tidligere havde været ansat i fast tjeneste.

Sidst opdateret 2. maj, 2024 - Kl. 15.14