Du har mulighed for at meritere en række elementer fra VUT I og VUT II for mellemledere. Tilsammen kan de udgøre hovedemne og valgfrit emne i en fleksibel videregående voksenuddannelse på akademiniveau med hovedemnet ”Ledelse”.

Hvis din VUT-I eller VUT-II er ældre end 6 år, skal du realkompetencevurderes for hvert fag, hvorfra du ønsker at få merit. Du har afhængig af alderen på din VUT muligheden for at få op til 50 ECTS point. Hvorved du kun mangler de sidste 10 point, hvilket svarer til et afgangsprojekt.

For at opnå et afgangsbevis kræves det derfor, at du udarbejder et afgangsprojekt, som skal gennemføres indenfor et semester. Det indledes med et kort introduktionsforløb efterfulgt af en selvstændig udarbejdelse af projektet med en tilknyttet vejleder.

Med en akademiuddannelse i ledelse har du også mulighed for at søge optagelse på Hærens officersskole.

Hvordan
Deltagelse i afgangsmodulet aftales imellem dig og din chef i forbindelse med en udviklingssamtale og anføres i udviklingskontrakten.

Når tidspunkt for deltagelse i afgangsmodul er fastlagt anvendes følgende procedure:

  • Du tilmelder dig afgangsmodul ved UC SYD.
  • Der udfyldes samtidig ansøgning om Statens Voksenuddannelsesstøtte.
    Detaljer om dette kan findes i artiklen om refusion til uddannelse.
Sidst opdateret 27. august, 2020 - Kl. 13.16