Uddannelsen kan søges af fastansatte, som efter endt uddannelse, vil være i stand til at bestride en sergentstilling.
 
Uddannelsen er bestemt af strukturen i forsvaret. Det betyder, at antallet af ledige sergentstillinger er styrende for uddannelseskvoten. 
 
Før du kan søge uddannelsen, skal følgende være opfyldt:  

 

  • Du skal have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden som konstabel minimum 2 år.
  • Du skal have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden som konstabel minimum 2 år.
  • Du skal være bedømt EGNET til at kunne varetage en funktion på laveste funktionsniveau for mellemledere i Hæren.Du skal have bestået optagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering og være bedømt EGNET til uddannelsen.
  • Du skal bestå Forsvarets fysiske basistest (jf. alder).
  • Du skal være helbredsmæssigt godkendt til ”Egnet uden begrænsninger.
  • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt” eller ”Hemmeligt”, afhængig af din tjenestegren.

Der skal sammen med ansøgningen fremsendes en fokus, som er udfærdiget i forbindelse med ansøgning om en strukturbestemt uddannelse, mhp. vurdering af ansøgerens egnethed til forfremmelse.

 

Der skal ligeledes fremsendes kopi af beviser for gennemførte uddannelser bl.a. folkeskole og evt. ungdomsuddannelser som svendebrev, studentereksamen o. lign.
 
Opmærksomheden skal ligeledes henledes på, at der er særlige krav til erhvervede kvalifikationer jf. VFKBST H. 180-128.
 
Uddannelsen søges via E-REK på karriere.forsvaret.dk

Relevante bestemmelser

  • FPTBST 562-28 kap 6: Øvrige bestemmelser (se FIIN)
  • HOKBST 180-128 Forudsætning for indtrædelse på afkortet grundlæggende sergentuddannelse (Se FIIN)  
Sidst opdateret 13. oktober, 2023 - Kl. 14.36