Modul 1

Formålet med Modul 1 "Undervisning og læring for konstabelgruppen" er at give eleverne den grundlæggende viden om undervisning af voksne og voksnes læreprocesser, så de kan fungere som hjælpeinstruktører samt være ansvarlige for sidemandsoplæring.

 

Modul 1 er fælles for alle tre værn og et krav til at kunne udnævnes til korporal. Modulet er voksenunderviseruddannelsen, der gennemføres af University College Syddanmark (UC Syd) som internat på Ryes Kaserne i Fredericia og har en varighed på tre uger.

 

Uddannelsesperiode
Uddannelsen fremgår af Forsvarets uddannelseskatalog og MinUddannelse.

 

Optagelse på uddannelsen
For at kunne blive optaget på uddannelsen skal eleven være vurderet egnet til et højere funktionsniveau ved egen myndighed baseret på elevens erfaringer og kompetencer gennem tjenesten. Kriterierne for optagelse på uddannelsen baseres desuden på modenhed, praktisk viden og færdigheder.

 

Optagelseskrav

  • Har gennemført reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende.
  • Er tjeneste- og helbredsmæssigt vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.
  • Har registreret gyldigt Q i DeMars for den til enhver tid gældende fysiske test i Forsvaret.

 

Ansøgning
Modulet er at betragte som ansøgt uddannelse, hvor ansøgning vedlagt FOKUS bedømmelse skal sendes senest 12 uger før uddannelsesstart ad kommandovejen til egen NIV III myndighed, der tilmelder prioriterede ansøgere i MinUddannelse 10 uger før uddannelsesstart.

 

Prioritering
Hvis der tilmeldes flere ansøgere, end der er plads til på de enkelte hold, prioriteres der mellem myndigheder, værn og andre styrelser ud fra udarbejdede fordelingsnøgler.

 

Udnævnelse
Søværnet og Flyvevåbnet:
Egnede marineoverkonstabler/-specialister og flyveroverkonstabler/-specialister kan efter tilfredsstillende gennemførelse af modul 1 og efter en konkret individuel vurdering udnævnes til korporal.

 

Hæren:
Egnede konstabler/overkonstabler/overkonstabler af første grad kan efter tilfredsstillende gennemførelse af modul 1 udnævnes til korporal, såfremt de bestrider en stilling på funktionsniveau M113.

 

Elever, der ikke bestrider en stilling på funktionsniveau M113, modtager alene et uddannelsesbevis for gennemført uddannelse, og udnævnes først ved indtræden i en stilling på funktionsniveau M113. 

 

Alle udnævnelser finder sted ved egen myndighedschefs foranstaltning.

 

Praktiske bemærkninger
Der er 24 pladser på hvert uddannelseshold og der udsendes velkomstbrev ca. otte uger før uddannelsens start.

Modul 2

Formålet med modul 2 "Korporalsuddannelse, Modul Føring" er at give nuværende og kommende korporaler af Hæren føringsmæssig viden og færdigheder, således at korporalen kan gennemføre kontrol og vejledning af gruppens medlemmer på baggrund af gruppeførerens befaling og ordre. Desuden skal korporalen kunne varetage føring af en afsiddet infanterigruppe på 6–8 soldater i tilfælde af gruppeførerens fravær. 

 

Modul 2 er et krav for at kunne bestride specifikke korporalsstillinger, hvor det er krævet. Uddannelsen kan gennemføres forud for modul 1 og udbydes af Hærens Sergentskole med en varighed på to uger.

 

Uddannelsesperiode
Uddannelsen fremgår af Forsvarets uddannelseskatalog og MinUddannelse.

 

Optagelse på uddannelsen
For at kunne blive optaget på uddannelsen skal eleven være vurderet egnet til et højere funktionsniveau ved egen myndighed baseret på elevens erfaringer og kompetencer gennem tjenesten. Kriterierne for optagelse på uddannelsen baseres desuden på modenhed, praktisk viden og færdigheder.

 

Optagelseskrav

  • Har gennemført reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende.
  • Har gennemført våbenuddannelse GV M/95 familien med et af følgende kvalifikationer registreret i DeMars: Q: 2330230, Q: 2330231,  Q:2331824

 

Tilmelding
Modulet er at betragte som efteruddannelse, hvor egen NIV III myndighed tilmelder prioriterede ansøgere i MinUddannelse 10 uger før uddannelsesstart.

 

Prioritering
Hvis der tilmeldes flere ansøgere, end der er plads til på de enkelte hold, prioriteres der mellem myndigheder, værn og andre styrelser ud fra udarbejdede fordelingsnøgler.

 

Praktiske bemærkninger
Der er 30 pladser på hvert uddannelseshold og udsendes velkomstbrev ca. otte uger før uddannelsens start.


Sidst opdateret 12. april, 2024 - Kl. 08.24