Modul 1, den værnsfælles del (UV og LÆ) er Voksen Underviser Uddannelse (VUU). VUU foregår som internat på Ryes Kaserne i Fredericia. Det er University College Syddanmark (UC Syd), der står for uddannelsen.

For at korporaler i Hæren, i kortere perioder er i stand til, at føre i gruppeførerens fravær, ønsker VFK HST, at styrke den føringsmæssige del af korporalsuddannelsen. Derfor har Værnsfælles Kommando, Hærstaben (VFK HST) i samarbejde med Hærens Sergentskole (HSGS), udviklet  Modul 2 som er et 3-ugers Taktisk/Føringsmæssigt (TAK/FØR), som gennemføres i umiddelbar forlængelse af Modul 1 (UV og LÆ).

Modul 2 udbydes også som efteruddannelse for allerede udnævnte korporaler i Hæren.

Uddannelsesperiode
Uddannelsen fremgår af Forsvarets uddannelseskatalog og i arrangementsstyring.

Ansøgning
Ansøgning sendes senest 10 uger før uddannelsens start, via kommandovejen fra egen enhed til NIV III. Hærens personel vil også blive booket på Modul 2. Egen enhed vurderer ansøgningen, udfærdiger bedømmelse, sikrer sig at ansøgerne opfylder betingelserne for optagelse og videresender de samlede papirer til NIV III. NIV III booker egnede kandidater i arrangementsstyring i prioriteret rækkefølge senest 9 uger før uddannelsens start.

Optagelseskrav:

  • Har gennemført reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende.
  • Er helbredsmæssigt erklæret egnet til udsendelse i INTOPS.
  • Har bestået træningstilstandsprøven og skal være registreret som Q i DeMars.
  • Er moden (leve- og tjenestealder).
  • Har et højt niveau af praktisk viden, færdigheder og erfaring, samt besidder realkompetencer indenfor praktisk ledelse.
  • Har evt. særlige kompetencer.
  • Har forrettet tjeneste ved mindst én international mission. (ønskeligt)

Prioritering
Hvis uddannelsen får for mange tilmeldte prioriterer Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) på vegne af VFK mellem værnene og NIV III.

Udnævnelse
Søværnet og Flyvevåbnet:
Egnede marineoverkonstabler/-specialister og flyveroverkonstabler/-specialister kan efter gennemførelse med tilfredsstillende resultat af Modul 1(UV og LÆ) og efter en konkret individuel vurdering udnævnes til korporal. Eleven modtager efter endt uddannelse et uddannelsesbevis på gennemførelsen. Udnævnelsen finder sted ved egen MYN CH foranstaltning.

Hæren:
Egnede konstabler/overkonstabler - af første grad, skal gennemføre Modul 1(UV og LÆ) og Modul 2 (TAK/FØR) begge med tilfredsstillende resultat før udnævnelse til korporal. Elever vil efter gennemførelse, såfremt de er tildelt en tjenestefunktion på M113 blive udnævnt til korporal efter gennemførslen af Modul 2 (TAK/FØR).

Elever, der ikke er meddelt en tjenestefunktion på M113 niveau, modtager et uddannelsesbevis for gennemført uddannelse og udnævnes først ved indtræden i en M113 stilling. Alle udnævnelser finder sted ved egen MYN CH foranstaltning.

Praktiske bemærkninger
UC Syd fremsender velkomstbrev ca. 4 uger før uddannelsens start for modul 1 og HSGS fremsender velkomstbrev for modul 2 ca. 14 dage før uddannelsens start.

Der er 24 pladser på modul 1 (UV og LÆ) og 30 pladser på modul 2 (TAK/FØR). Følgende kan bookes på kursus:

  • Modul 1 UV og LÆ: Egnede konstabler fra Hæren, flyveroverkonstabler/-specialister fra Flyvevåbnet og marineoverkonstabler/-specialister fra Søværnet.
  • Modul 2 TAK/FØR: Egnede overkonstabler/ - af 1. grad og korporaler fra Hæren. 

 

Sidst opdateret 25. juni, 2023 - Kl. 18.54