Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 og vi skal vænne os til begrebet samtidighedsferie.

Lokallønsordningen fra 1987 "Gammel løn" kan stadig være gældende for nogle ansatte.

Har man uretmæssigt fået udbetalt for meget løn mv. skal der ske en tilbagebetaling.

Du kan nedenfor læse mere om dette.

 

Sidst opdateret 6. juli, 2020 - Kl. 07.59