Hvad er mangfoldighed 
Inden for Forsvarsministeriets koncern har man i en årrække betragtet mangfoldighed ud fra en snæver definition, der satte fokus på kvinder og etniske ansatte. En mere nuanceret fælles forståelse af mangfoldighed tager afsæt i denne definition:

Medarbejdere er forskellige på flere områder end de synlige kendetegn som køn, alder, hudfarve, handicap m.m. De har forskellig livsanskuelse, uddannelser og erfaringer, religiøse og seksuelle præferencer, social og kulturel bagage og dertil kommer, at de har hver deres personlighed, værdier, egenskaber og kompetencer.
 
Forskellighed giver potentielt flere perspektiver på samme arbejdsopgave, åbner for kreativitet og innovation samt tilfører værdi, fordi forskellighed og rummelighed gør, at vi kan inkludere og operationalisere relevante kompetencer i opgaveløsningen.
 
En mangfoldig arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor mangfoldigheden aktivt bruges som en styrke i opgaveløsningen og hvor der er plads til alle, der kan og vil.

Hvorfor er mangfoldighed vigtig
Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik fra 2011 fokuserer på, at Forsvaret er forpligtet til at arbejde med mangfoldighed, men i dag er der flere klare årsager til, at vi som organisation og du som chef, ikke har råd til at lade være:

  1. Du får en bedre opgaveløsning
  2. Vi skal kunne bemande Forsvaret i fremtiden
  3. Mangfoldighed understøtter Forsvarets legitimitet.

Bedre opgaveløsning
Når vi som organisation øger mangfoldigheden, så øger vi samtidigt mængden af kompetencer og styrker dermed robustheden overfor fremtiden. Forskning viser, at organisationer, der er mangfoldige, skaber bedre resultater.
 
Vi skal være i stand til at rekruttere og fastholde de rette kompetencer og medarbejdere, som er forudsætningen for en god opgaveløsning – her skal mangfoldighed tænkes ind ligesom øvrige kompetencer.
 
Når alle områder indenfor koncernen giver plads til alle der kan og vil, så vil spørgsmål om ligestilling eller diskrimination træde i baggrunden.

Legitimitet
Forsvarsministeriets koncern spænder over områder, der er komplekse og varierede, og vi løser opgaver i mange forskellige sammenhænge. Dette kræver en bred vifte af kompetencer og perspektiver i medarbejdergruppen og indebærer et stort behov for at kunne udnytte de tilstedeværende kompetencer bedst muligt.
 
Koncernens særlige opgave og rolle kræver, at vi opleves som legitime. Det opnår vi også ved, at afspejle befolkningssammensætningen. Derfor ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads for alle.
 
Mangfoldighed er en forudsætning for at opretholde et innovativt arbejdsmiljø og sikre adgang til de bedste talenter for at styrke den bedst mulige opgaveløsning, på alle niveauer.

Mangfoldighed i tal
Forsvaret har indtil nu primært rekrutteret medarbejdere fra gruppen af yngre, etnisk danske mænd. Derfor ligger der et uudnyttet potentiale i, også at kunne rekruttere fra den halvdel af befolkningen, der er kvinder. Andelen af militært ansatte kvinder er på 6,8% pr. 1. januar 2016 mens etniske minoriteter kun udgør 1,1 % af forsvarets  ansatte. Om 18 år vil der være over 20 % færre 18-årige end i dag, selv når både etnisk danske unge og efterkommere fra ikke-vestlige lande regnes med.
 
Samtidig stiger antallet af 18-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande med 25 % fra 2015 til 2020. Hvis vi i fremtiden, i stigende konkurrence med civile uddannelser og jobmuligheder, skal kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere, skal rekrutteringen i højere grad også omfatte de kvalificerede kandidater fra grupper, der i dag er underrepræsenteret.

Artikler om mangfoldighed på internettet
Find inspiration til dit arbejde med mangfoldighed i andre artikler på internettet. Foreningen Nydansker arbejder på at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og på at gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv. Foreningen Nydansker har lanceret en gratis app, Mangfoldig Hverdag. Den indeholder en lang række konkrete værktøjer, råd og vejledninger til hvordan du kan indtænke mangfoldighed i rekruttering, samtaler, ledelse og i hverdagen generelt. 

Forskelle.dk er ejet af jobindex.dk og indeholder en række gode råd til jobsøgere om, hvordan de kan gøre forskelle til fordele. Her finder du også en spændende artikel fra StepStone, der handler om, at ansøgere i stigende omfang undersøger virksomhedsprofiler, for at se om de er mangfoldige og inkluderende.

Berlingske: Mændenes sidste bastion står for fald. En artikel om kvinder i specialstyrker.

USA har i november 2015 åbnet for kvinders adgang til alle specialer i US AF. Det kan du læse mere om på dette link.

Rapporter og værktøjer om mangfoldighed
Har du brug for mere information om mangfoldighed, kan du læse mere i diverse rapporter om emnet her.

 

Sidst opdateret 3. august, 2020 - Kl. 14.03

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google