Billedet forestiller et søjlediagram med stigende kurver.


En gruppes præstationer hænger tæt sammen med, hvor forskellige dens medlemmer er. Når medlemmerne ligner hinanden meget, begrænser det gruppens evne til at få nye ideer og tage effektive beslutninger.

Der er forsket meget i sammenhængen mellem hvordan en gruppe er sammensat, og samme gruppes evne til at skabe gode resultater.  Der findes for eksempel studier, der viser, at hvis en gruppes medlemmer er for ens (homogene), så har de sværere ved at generere ideer, overholde budgetter, tage beslutninger og løbe risici end grupper, der er sammensat med større forskellighed. 

Gruppens sammensætning har derfor direkte indflydelse på evnen til at samarbejde effektivt, dvs. udnytte den viden der allerede findes i gruppen og samarbejde innovativt (eksperimentere med nye tilgang).

Hvis du har taget en officersuddannelse, har du med stor sandsynlighed arbejdet med præferencer og personlighedstyper. Mange andre vil have kendskab til lignende værktøjer. Måske kan I aktivere noget af dette i dit team?

Forskelle er lig med viden
Det kan give en god og konstruktiv tilgang til mangfoldighed at tænke forskelle som viden. Jo flere forskelle, jo mere viden har du at trække på i dit team.

Hver eneste person i et team har en masse viden med ind i gruppen, afhængigt af baggrund, erfaring og kompetencer.
Det kan derfor være en fordel at finde en anledning til at tale om forskelligheder og kompetencer i teamet, som ikke er synlige for alle. Måske kan dette føre til en videre dialog om, hvordan I forstår mangfoldighed, hvad I forstår ved forskellighed og har I forskellige måder at angribe problemer eller opgaver på?

Hvis du mangler en ramme at tale ud fra, så kan du overveje om du kan bruge fokuskompetencerne eller Forsvarets Ledelsesgrundlag, som afsæt.

Homogenitet
Når for mange af gruppens medlemmer er for ens kan det have konsekvenser for gruppens samlede performance, både i forhold til effektivitet og innovation. Forskning viser, at grænsen for homogenitet går ved 70%.
 
Hvis mere end 70% af en gruppens medlemmer tilhører samme generation, uddannelsesmæssige baggrund, køn eller anciennitet, så kan gruppen have en tendens til, at blive låst i nogle faste måder at forstå og løse problemer og opgaver på.
 
Det er overraskende nok ikke vigtigt hvilken type homogenitet, der gør sig gældende i gruppen. Det er ensartetheden, der giver problemer, mere end den viden den repræsenterer.
 
Det er derfor en god idé at tilstræbe at holde homogeniteten under 70%, i det omfang man har mulighed for at påvirke det. Det gælder både i dit eget team, besætning, projektgruppe eller direktion, afhængigt af, hvilket niveau du arbejder på.

Sidst opdateret 6. august, 2020 - Kl. 12.40