Dette har med rette skabt fornyet frustration over de grønlandske skattemyndigheders manglende anerkendelse af vores medarbejders overenskomstmæssige pensionsordninger.

Efter næsten et års drøftelser med de grønlandske skattemyndigheder og sidst med inddragelse af MEDST, ser det ud til, at der er en løsning på vej.

På seneste møde med de grønlandske myndigheder anerkendte de, at pensionsordninger på baggrund af en kollektiv overenskomst også er omfattet af undtagelsen til loven, såfremt opsparingens størrelse er i overensstemmelse med lovens § 3. Det betyder, at opsparingen i 2021 skal udgør 6 % af beregningsgrundlaget. Det samme gør sig gældende for de tillæg, som tjenestemænd oppebærer. I 2018 var der tale om 4 %, i 2019 på 5 % og i 2020 på 6 % af opsparingsgrundlaget.

Denne ændring i skattemyndigheders skøn gør, at der skal foretages en del korrektioner, og det er aftalt, at FRS fremsender disse for alle de berørte medarbejdere, hvorefter skattemyndighederne retter for. Myndighederne vil først behandle oplysninger for skatteåret 2020, hvorefter de vil behandle oplysningerne for skatteårene 2018 og 2019.

Hvis I har modtaget en opkrævning vil FPS anbefale, at I afventer en ny skatteårsopgørelse, før I foretager jer yderligere. I lighed med processen omkring de indefrosne feriepenge, har FPS aftalt med de grønlandske myndigheder, at alle oplysninger til brug for skattemyndigheders vurdering sker via FRS og FPS i fællesskab.

Der vil være tale om en proces, der med høj sandsynlighed vil kunne afsluttes inden årsskiftet for så vidt angår skatteåret 2020.

Beskatning af pensionsindbetalingerne
Der ligeledes forskel på de danske og grønlandske regler omkring beskatningstidspunktet for pensionsindbetalinger. Det betyder, at pensionsselskaberne holder de to ordninger adskilt, således at der ikke sker dobbelt beskatning. Der har dog været en del udfordringer i forhold til selve adskillelsen, hvorfor FPS afventer nærmere fra de danske myndigheder før, pensionsselskaberne reelt kan adskille ordningerne. Det kan betyde, at der forsat vil være fejl i forhold til beregningen af jeres skatteindbetalinger til de grønlandske skattemyndigheder. FPS, FRS, SKAT og pensionsselskaberne er dog i en dialog for hurtigt muligt at afhjælpe problemet.

For den enkelte medarbejder kan det betyde, at årsopgørelsen kan være misvisende. FPS forventer at kunne oplyse yderligere om den videre proces inden udgangen af dette år.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at kontakte FPS-OK-MIL09@MIL.DK.