Strategiens indsatsområder matcher de nationale områder, som regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om:

  • § En stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser (arbejdsulykker)
  • § Et sikkert og sundt arbejde med kemi
  • § Et sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø
  • § Et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø

Herudover er der i arbejdsmiljøstrategien udpeget yderligere tre indsatsområder:

  1. Arbejdsmiljø ved materielanskaffelser
  2. Arbejdsmiljø ved etablissementer
  3. Afdækning af sammenhænge mellem HR og arbejdsmiljø

Indsatsområderne skal inddrages i styrelsernes og myndighedernes daglige forebyggelsesarbejde fx som led i opfølgningen på APV, ved arbejdsmiljøgennemgange af arbejdspladserne og på møderne i arbejdsmiljøorganisationerne og samarbejdsudvalg.

Det centrale arbejde med indsatsområderne forankres i syv projektgrupper, som refererer til HR-ledelsesgruppen. Projektgrupperne og HR-ledelsesgruppen skal sikre fremdrift i indsatsområderne herunder tilvejebringe analyser og forslag til konkrete understøttende tiltag.