Hvis du som ansat har været i Nordkorea, Iran, Irak, Sudan, Sydsudan, Syrien, Libyen, Somalia eller Yemen og skal på ferie til USA eller Canada, skal du kunne dokumentere, at rejsen har været i tjenstligt medfør. Det gælder både, hvis du har være udsendt, udstationeret og på tjenesterejse.

Du kan indhente dokumentationen ved at henvende dig til Totalforsvarsarkivet på FPS-KTP-TFA@fiin.dk og bede om et ”Certification – INTOPS”. Dette gælder både nuværende samt tidligere tjenestegørende.

Oplys navn og MA-nummer, samt evt. de 6 første cifre i CPR-nr., ved henvendelsen. Dokumentationen vil blive modtaget som Digital Post (e-Boks) i løbet af nogle dage.