Seniorseminarets formål er at forberede Forsvarsministeriets medarbejdere og ægtefæller/samlevere på at træffe det rette valg om pensionering – og generelt forberede overgangen til seniorlivet og/eller til et andet job. Du kan læse mere her.