INTOPS er en naturlig del af vores tjeneste, og vi har hver især været vant til at være i dialog med vores udstikker om bl.a. tidspunkt og mission. Men hvad nu hvor udstikkeren er væk, hvem skal jeg så gå i dialog med?

Spørg din chef
Det enkle svar er din nærmeste chef, da udpegning af enkeltpersoner til INTOPS fremadrettet vil ske decentralt ved de enkelte myndigheder og ikke centralt ved FPS, som det var tilfældet tidligere.

Der er dog behov for en kort forklaring af, hvordan INTOPS-stillinger generelt vil blive bemandet fremadrettet. Ansvaret for at bemande forsvarets enhedsudsendelser vil også i fremtiden ligge ved de tre operative kommandoer. Som hovedregel vil grundstammen til en enhedsudsendelse bestå af enheder fra den hjemlige struktur. De medarbejdere der til daglig gør tjeneste ved enheden, vil som udgangspunkt automatisk være udpeget til også at gå i mission.

Som regel vil der ved de fleste enhedsudsendelser tillige være et behov for at supplere med ekstra medarbejdere – eks. specialister. Her vil den operative kommando i første omgang inddække behovet ved, at udpege de tjenestesteder der skal afgive medarbejdere til stillingerne.

Specialister uden for de operative kommandoer
Råder den operative kommando ikke selv over sådanne specialister, eller er der behov for at fordele INTOPS-byrden på andre værn eller funktionelle tjenester, vil dette behov blive løftet til FKO. I FKO bliver et sådant behov lagt sammen med de enkeltmandsstillinger som Danmark bemander ved eksempelvis større hovedkvarterer og i FN-regi.

FKO har vedtaget en fordelingsnøgle, der på forhånd udpeger, hvilke myndigheder der skal inddække det efterspurgte behov. Det er herefter op til den enkelte myndighed (eksempelvis FMT eller FAK), at udpege hvilken medarbejder der skal udsendes til den enkelte stilling. Princippet hedder Task Force Enkeltmand (TFE), og du kan se den nuværende fordeling af stillinger under nyttige links til højre.

Som enkeltperson bør du derfor drøfte dine muligheder for udsendelse med din nærmeste chef. Et godt udgangspunkt for den dialog er de INTOPS-stillinger, som disponeres via TFE, og som er pålagt den myndighed, som du gør tjeneste ved. På den måde har din chef mulighed for at byde dig ind til stillinger, hvor dine kompetencer og udsendelsestidspunkt passer bedst.

 

Sidst opdateret 16. juli, 2020 - Kl. 09.13