Skiftet af tjenestestedet skal ses i forhold til det faste tjenestested du havde før du blev udstationeret.

Du kan have beholdt din bolig i Danmark, fordi den har været beboet af familien, været udlejet eller har stået tom, mens du har været udstationeret.

Om du er berettiget til flyttegodtgørelse og i hvilket omfang du er berettiget, afhænger af om de regler/den overenskomst/organisationsaftale du er ansat under giver mulighed for at få dækket flytteudgifter, og hvordan du beordres i forbindelse med skiftet af tjenestested. Derudover skal du have til hensigt at flytte og i øvrigt opfylde betingelserne i de relevante regelsæt.

Nedenfor finder du en skematisk oversigt over de relevante ansættelsesformer med angivelse af, i hvilken situationer der kan være adgang til flyttegodtgørelse. Oversigten repræsenterer alene de hovedgrupper som p.t. er udstationeret under udetillægsordningerne. Tilhører du en gruppe, som ikke er nævnt i oversigten, kan du kontakte Forsvarsministeriets Koncernfælles Flyttekontor med henblik på at afklare, om du kan være berettiget.

Mener du, at du er berettiget bedes du kontakte Forsvarsministeriets Koncernfælles Flyttekontor.

Ansættelsesform   Der kan ydes flyttegodtgørelse ved:
Tjenestemandsansat (HOD) Flyttegodtgørelsesaftalen – FPTBST 564-17, bilag 1.
Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse mv. inden for staten – FPTBST 564-17, bilag 2.
 • Uansøgt forflyttelse
 • Ansøgt forflyttelse med forfremmelse
 • Ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse
Overenskomstansat (HOD) Protokollat om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet. Overenskomst for akademikere i staten, § 39.
 • Uansøgt forflyttelse
 • Ansøgt forflyttelse med forfremmelse
Tjenestemandsansat/
Tjenestemandslignende vilkår (CS)
Organisationsaftale for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, bilag 5, § 1 stk. 2.
 • Uansøgt forflyttelse
 • Ansøgt forflyttelse med forfremmelse
 • Ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse
Overenskomstansat – ansat før 1. september 2015 (CS) Organisationsaftale for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, bilag 4, § 18.
 • Uansøgt forflyttelse
 • Ansøgt forflyttelse med forfremmelse
Overenskomstansat – ansat efter 1. september 2015 (CS) Organisationsaftale for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, § 10, stk. 1.
LC/CO10- fællesoverenskomsten, § 20.
 • Uansøgt forflyttelse
 • Ansøgt forflyttelse med forfremmelse
Tjenestemandsansat (HKKF) Overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven i hæren af 1. april 2013, § 33.
 • Uansøgt forflyttelse
 • Ansøgt forflyttelse med forfremmelse
 • Ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse
Overenskomstansat (HKKF) Overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven i hæren af 1. april 2013, § 33.
 • Uansøgt forflyttelse
 • Ansøgt forflyttelse med forfremmelse
 • Ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse
Sidst opdateret 7. april, 2021 - Kl. 10.19