Formålet med disse stillinger er at medvirke til, at personer med manglende sprogkundskaber og/eller faglige kompetencer kan få arbejdspladserfaring og et oplæringsforløb, der kan ruste dem bedre til at søge ordinær beskæftigelse, eller inspirere dem til at gå i gang med et ordinært uddannelsesforløb.
 
En medarbejder ansat i en integrations- og oplæringsstilling har 20% af arbejdstiden til rådighed til oplæring.
 
Forsvaret afholder den fulde lønudgift, dog kun 80% af den overenskomstmæssige løn.

Sidst opdateret 30. juni, 2020 - Kl. 14.00