Der kan for alle personelgrupper indgås en lokal aftale om job på særlige vilkår, hvis arbejdsevnen er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager. Ansættelse på en lokal aftale om job på særlige vilkår gør det muligt, helt eller delvis, at fravige overenskomstens almindelige bestemmelser, herunder løn- og ansættelsesvilkår.  For tjenestemænd og medarbejdere under civilarbejderloven kan der være tale om, at sagen skal foreligges Moderniseringsstyrelsen, Helbredsnævnet.
 
Ansættelse på en lokal aftale om job på særlige vilkår kan ske efter drøftelse med FPS Bemandingsafdeling, myndigheden, medarbejderen og eventuelt Veterancentret eller FPS' Mulighedskommission. 
 
Med mindre andet er aftalt, er det FPS som oppebærer lønsum for basisløn, tillæg, pensionsbidrag etc. (kapacitetsløn) for ansatte med en lokal aftale om job på særlige vilkår. Dette gælder dog ikke for Hjemmeværnet, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriets Departement. Disse myndigheder oppebærer selv lønsummen for ansættelser med en lokal aftale om job på særlige vilkår.

Sidst opdateret 30. juni, 2020 - Kl. 14.13