Socialt kapitel i Forsvaret omfatter følgende ansættelsesformer:

  • Ansættelse i fleksjob
  • Ansættelse med løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob)
  • Ansættelse med løntilskud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
  • Ansættelse på lokalaftale med særlige vilkår
  • Ansættelse i integrations- og oplæringsstilling

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Bemandingsafdelingen (Bemanding specialer) er ansvarlig for ansættelser under socialt kapitel. Anmodningen om overførsel til ansættelse under socialt kapitel rettes af ordinær kommandovej til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.  
 
Aktuelt sker der som udgangspunkt ikke ansættelse af udefrakommende personer på socialt kapitel, dog undtaget ansættelse med løntilskud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og i integrations- og oplæringsstillinger.
 
Overførsel af allerede ansatte til stillinger under socialt kapitel sker som udgangspunkt ikke, med mindre helt særlige hensyn taler herfor. Denne vurdering foretages af Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Med mindre andet er aftalt, er det FPS som oppebærer lønsum for basisløn, tillæg, pensionsbidrag etc. (kapacitetsløn) i henhold til relevant organisationsaftale, for ansatte under social kapital. Dette gælder dog ikke for Hjemmeværnet, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriets Departement. Disse myndigheder oppebærer selv lønsummen for ansættelser under social kapitel.   
 
Læs mere om de fem ansættelsesformer i de relaterede artikler herunder.

 
Sidst opdateret 30. juni, 2020 - Kl. 13.54