Medarbejdere skal være sikkerhedsgodkendt i overensstemmelse med kravet til den stilling, som medarbejderen bestrider.

Ingen må beskæftige sig med informationer og materiel, der er klassificeret højere end til tjenestebrug (TTJ), før sikkerhedsgodkendelse foreligger. Chefen kan dog inden for eget myndighedsområde midlertidigt dispensere herfra og meddele indsigt i én klassifikationsgrad højere (FTR), når omstændighederne taler for det.
 
Hvis der efter sikkerhedsgodkendelsen er trådt i kraft, opstår tvivl om en medarbejders sikkerhedsmæssige kvalifikationer kan chefen - inden for eget myndighedsområde – inddrage den meddelte bemyndigelse til beskæftigelse med klassificerede informationer. Forholdene indberettes til Forsvarets Efterretningstjeneste.
 
Fornyelse af sikkerhedsgodkendelse
Når din sikkerhedsgodkendelse skal fornyes, modtager du i e-Boks en anmodning om fornyelse af sikkerhedsgodkendelse fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). 
 
Det udfyldte oplysningsskema og eventuelt bilag skal afleveres på dit tjenestested.
Tjenestestedet indsender oplysningsskemaet til Politiets Efterretningstjeneste via PSWEB.

Tjenestestedet skal altid huske at taste det indleverede skema som afleveret i DeMars, ellers risikerer medarbejderen at modtage en rykker.
  
Myndigheder finder vejledninger og skrivelser mm. på artiklen om sikkerhedsgodkendelse på HR-portalen på FIIN.
   
Ved spørgsmål om sikkerhedsgodkendelse til FPS, kan spørgsmål skrives til:
FPS-KTP-SIKKERHEDSGODKENDELSE (FIIN)
FPS-KTP-SIKGOD@mil.dk (internet)
 
Nærmere retningslinjer for indstilling til sikkerhedsgodkendelse og godkendelsesprocedure fremgår af FKOBST 358-1 (FIIN).

Sidst opdateret 12. juni, 2020 - Kl. 08.42