Seniorsamtalen danner grundlag for overvejelser og drøftelser om, hvordan senkarrieren og overgangen til pensionslivet kan se ud.


Det er vigtigt, at både chef/leder og medarbejder forbereder sig forud for seniorsamtalen, således at samtalen kan tage udgangspunkt i eksisterende behov for tilpasninger, udvikling og eventuelle omstillingsønsker.


Det kan du læse mere om i vejledningerne til afholdelse af seniorsamtaler for chef/leder og medarbejder. 

Sidst opdateret 2. november, 2021 - Kl. 09.39