Derfor defineres medarbejderens behov ud fra en individuel tilgang, selvom nogle ordninger er aldersbestemte.

Som statsansat har man forskellige muligheder, der kan tage højde for nogle af disse behov. Til at beskrive det nærmere har vi inden for Forsvarsministeriets område udarbejdet en seniorpolitik og forskellige hjælpeværktøjer, som du finder på denne side.

Formålet med seniorpolitikken er at sikre, at dygtige medarbejdere bedst muligt udlever deres potentialer og fastholdes – også i den sidste del af karrieren.

Seniorpolitikken beskriver de generelle principper for, hvordan vi kan imødekomme de særlige behov og ønsker, som medarbejdere kan få med alderen. Politikken forholder sig også til, hvordan disse behov skal ses i forhold til medarbejder- og kompetencesammensætningen i relation til den overordnede opgaveløsning. Læs mere om det i seniorpolitikken.

Seniorpolitikken er stadig i udrulningsfasen, hvilket betyder, at der over det næste år løbende vil blive udviklet og implementeret nye tiltag på området. 

Webinar
FPS har afsluttet webinarrækken på VTC om seniorpolitikken.

Se powerpoints fra webinarerne nedenfor:

 

Rådgivning
For rådgivning om seniorområdet kontakt HR-rådgivningen. Er du chef eller leder kan du søge rådgivning om seniorområdet via din lokale HR-Partner.

De fem grundsten

Seniorpolitikken bygger på fem grundsten

 

  1. Seniorsamtale - understøtter trivsel og fastholdelse.
  2. Udviklingsplan - indsats og unik viden skal anerkendes.
  3. Rådgivning og vejledning - karriere og kompetenceudvikling sker gennem hele arbejdslivet.
  4. Et længere arbejdsliv er en mulighed.
  5. Øget fokus på trivsel, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Sidst opdateret 6. marts, 2023 - Kl. 14.03