Medarbejderne er den vigtigste faktor for en effektiv og succesfuld opgaveløsning. Derfor vil Forsvarsministeriets styrelser og departement gerne investere tid og andre ressourcer i udviklingen af medarbejderne, med henblik på at medarbejderne ønsker at gøre karriere inden for ministerområdet.

Karriere skal her forstås som motiverede medarbejdere, der ønsker at blive inden for Forsvarsministeriets område også i de kommende år. Målet er dermed også at sikre koncernens fastholdelsesevne ved hjælp af motiverende arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder. 

Den enkelte medarbejder har dog selv det største ansvar for udviklingen af sin karriere. Hver medarbejder bør gøre op med sig selv, hvad vedkommende er motiveret af, og gå til sin nærmeste leder for råd om og støtte til, hvordan man kan fastholde sin høje motivation eller opnå en endnu højere motivation. Dette gælder både, hvis man ønsker udvikling i sin nuværende stilling, mere fordybelse, forfremmelse eller andre udfordringer inden for ministerområdet. Kort beskrevet, så er hovedreglen, at karriereudvikling foregår i sin nuværende stilling i samarbejde med sin leder, mens en ny stilling og forfremmelse sker ved at søge og få en ledig stilling.

Forsvarsministeriets arbejdsgiveransvar og den enkelte leders daglige ansvar er at hjælpe medarbejderne med at bevare deres værdi for både koncernens opgaveløsning og på arbejdsmarkedet generelt.

Nedenfor kan du læse mere om roller og vilkår, muligheder for akademikere, kontoruddannede, håndværkere samt lederens rolle.

Sidst opdateret 15. september, 2020 - Kl. 11.59