Bedømmelsesdelen benyttes til at vurdere medarbejderens indsats i en given periode. Medarbejder og chef/leder behøver ikke være enige om bedømmelsen, men medarbejderen skal have en gennemgang af den aktuelle bedømmelse, hvor det er muligt at spørge ind til dele af eller hele bedømmelsen.

FOKUS blev evalueret og opdateret i 2011 med henblik på at blive mere brugerorienteret og effektfuldt samt mindre ressourcekrævende, og danner dermed et kvalitetsfuldt og ressourcetilpasset grundlag for individuelle udviklingssamtaler, udviklingskontrakter og bedømmelser.

FOKUS er udarbejdet til forsvarets myndigheder, men kan anvendes af hele Forsvarsministeriets koncern. Der tages dog forbehold for, at den tekniske løsning vil fungere i hele koncernen, idet funktionaliteten i skabeloner, herunder integration med DeMars, er designet til forsvarets brug.

Som medarbejder og samtaleleder skal du desuden være opmærksom på, at bestemmelsen gælder for Forsvaret, og der kan være særlige bestemmelser for de øvrige myndigheder.

Du kan læse mere og finde skabelon og vejledninger på HR-portalen på intranettet (FIIN) under FOKUS.

 

Sidst opdateret 13. august, 2020 - Kl. 13.27