Det er derfor vigtigt, at sergentuddannelserne tilfører de kompetencer, der efterspørges af tjenestestederne.

En sergent i Søværnet er specialist indenfor sin egen tjenestegren, og skal derfor både kunne agere som fagekspert parallelt med, at funktionen som leder og instruktør anvendes og dyrkes.

En sergent i Søværnet skal forlade Søværnets Sergentskole (SSS) med styrkede kompetencer i forhold til ledelse og instruktørvirket. Dette skal bringes naturligt i spil i den fremadrettede tjeneste.

SSS kerneopgave er at uddanne, styrke og præge sergentgruppen i Søværnet. Derfor skal SSS sikre, at sergentuddannelserne udvikles i takt med, at Søværnet udvikles.

 

Sidst opdateret 18. august, 2020 - Kl. 14.29