Pensionsordningen, der omtales som en ægtefællepensionen, skal ses som et tilbud som din ægtefælle m.fl. kan søge, når du skal udstationeres under udetillægsordningen.

Formålet med ordningen
Formålet med ordningen er at kompensere for tabt pensionsanciennitet for medfølgende ægtefælle m.fl., der tager fast ophold på udstationeringsstedet.

Ægtefællepensionsordningen gælder også for ægtefæller til medarbejdere der udstationeres som specialattaché under Udenrigsministeriets ansvarsområde, f.eks. Forsvarsattachéer.

Din samlevere/partner omfattes hvis de opfylder betingelserne for at være sidestillet med ægtefæller jf. gældende udetillægsbestemmelse – p.t. FPSBST 566-2. Bestemmelsen kan kun tilgås via intranettet (FIIN).

Der er en række forudsætninger som skal opfyldes for at kunne blive omfattet af tilbuddet:

  • Din ægtefælle/samlever/partner skal være fyldt 18 år og
  • Have et dansk personnummer eller et dansk administrativt personnummer.
  • Ikke have en pensionsordning gennem et ansættelsesforhold, hvortil en arbejdsgiver indbetaler til under ophold på udstationeringsstedet.
  • Ægtefællen/samleveren/partner skal tage fast ophold på udstationeringsposten.

Hvilken type pensionsordning oprettes der og hvor
Ægtefællepensionsordningen er en nyoprettet Livsvarig alderspension (Livrente) som oprettes hos Velliv. Pensionsordningen indeholder ingen forsikringsdækning, men er alene en opsparing, og er en kompensation for manglede opsparing i den periode ægtefællen er udstationeret.

Der oprettes en pensionsordning for hver udstationeringsperiode under udetillægsordningen. Dette gælder dog ikke hvis der er tale om en ny udstationering i direkte fortsættelse af en tidligere, uanset som det er en direkte overgang fra en udstationering som specialattaché under Udenrigsministeriet til udstationeret under udetillægsordningen under Forsvaret eller omvendt.

Hvor meget indbetales der og hos hvem?
Lever din ægtefælle op til forudsætningerne vil der hver måned blive overført kr. 4.171 (ca. 50.000 kr. årligt), til en nyoprettet alderspension i Velliv.

I skal være opmærksomme på, at:

  • ordningen omfatter ikke medfølgende ægtefæller/samlever/partner, der kan fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet fra udstationeringsstedet og som samtidig har en pensionsordning.
  • ordningen giver ikke mulighed for at supplere ægtefællens/samleveren/partnerens pension under udstationeringen, såfremt at det er muligt for den pågældende at modtage sin pension under udstationeringen.
  • der kan ikke oprettes andre pensionsordning end alderspensionsordning.
  • beløbet kan ikke sættes ind på privat tegnede pensionsordninger.
  • der kan ikke vælges andre pensionsselskaber end Velliv.

Hvad indebærer det?
Ægtefællepensionsordningen skal ses som en enten/eller tilbud, hvis hensigt er at kompensere for manglende pensionsindbetaling.

Underforstået, er den pension din ægtefælle/samlever/partner kan bevare ved hjælp af halvtidsarbejde og halvtidspension bedre end ægtefællepensionen, så skal I ikke søge om pensionen.

Hvor kan jeg læse mere?
I bestemmelsesgrundlaget (FPSBST 566-2) for udstationeringer, under punkt 16. Bestemmelsen findes kun tilgås via Intranettet (FIIN).

Hvordan ansøger jeg?
Ansøgning om optagelse i ordningen skal ske ved udfyldelse af bilag 12 til FPTBST 566-2 og fremsende skemaet til den på bilaget angivne myndighed. Er der tale om et samlivsforhold skal ansøgningsskemaet være ledsaget af en tro og love erklæring om samlivsforhold - bilag 2.

Har du yderligere spørgsmål?
Spørgsmål til ordningen i forbindelse med ansøgningen bedes rettet til den pågældende HR-konsulent.

 

Sidst opdateret 7. april, 2021 - Kl. 10.29