Forvaltningspraksis er udelukkende gældende for stillinger indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde. I forbindelse med stillingerne som forsvarsattache, er det Udenrigsministeriets regler, der er gældende.
 
Forlængelse i samme stilling

  • Sker forlængelsen på baggrund af en ansøgning, vil medarbejderen skifte til den nye udetillægsordning fra det tidspunkt, hvor den oprindelige udstationeringsperiode udløber.
  • Sker forlængelsen på baggrund af en beordring, vil medarbejderen fortsat være omfattet af den gamle udetillægsordning i op til et år efter udløb af den oprindelige periode. Dette gælder kun forlængelser indtil 1. september 2018. Strækker forlængelsen sig ud over 1. september 2018, vil man skifte til den nye udetillægsordning fra 1. september 2018.

Forlængelse i ny stilling

  • Sker forlængelsen af udstationeringen som følge af, at medarbejderen søger, og får en ny stilling, vil medarbejderen blive omfattet af den nye udetillægsordning.
  • Sker skiftet til en ny stilling som følge af eksempelvis en omstrukturering, vil medarbejderen som udgangspunkt beordres i den nye stilling. Medarbejderen vil, i det første år efter skiftet, være omfattet af den gamle udetillægsordning (dog ikke længere end til 1. september 2018). Medarbejderen vil efter et år i den nye stilling skifte til den nye udetillægsordning.
Sidst opdateret 16. juli, 2020 - Kl. 13.23