Hvordan søger jeg en ny stilling i Forsvaret
Som udgangspunkt vil der ikke være udpeget en hjemlig stilling efter endt udstationering, og man skal derfor selv vurdere, hvornår man vil påbegynde sin jobsøgning. Umiddelbart er det FPS’s forventning, at jobsøgning tidligst påbegyndes efter 2 år i stillingen og senest ved indgangen til det sidste år af udstationeringen. Det kan få indflydelse på længden af ens tjeneste i udlandet, hvis man søger og efterfølgende tilbydes en stilling i hjemlig struktur, inden udstationeringsperioden er gået.
 
Hvordan søger jeg en stilling i udlandet
Stillingerne i udlandet bliver slået op til ansøgning så tidligt som muligt, da det er hensigten at stillingerne kan søges op til et år før tiltrædelse. Stillingerne vil i mange tilfælde, modsat stillingerne i den hjemlige struktur, blive slået op før den nuværende stillingsindehaver har søgt og fået en ny stilling. Det vil naturligvis være muligt at søge sin egen stilling og dermed forlængelse eller søge en anden stilling i udlandet.
 
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at forsvaret, uanset ansøgningsprincippet, fortsat ønsker rotation i stillingerne i udlandet, så der bliver en naturlig vekslen mellem tjeneste som udstationeret og tjeneste i den hjemlige struktur. Det vil derfor blive prioriteret i ansøgningsprocessen, at der sker en naturlig rotation i stillingerne i udlandet.
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke får den stilling, jeg har søgt
Hvis det ikke er lykkedes, at få en stilling (via ansøgning), når tjenesten i udlandet ophører, er det FPS’ opgave at forvalte medarbejderen til en stilling, hvor han/hun kan nyttiggøre sine kompetencer bedst muligt. I den forbindelse vil FPS naturligvis arbejde på at imødekomme medarbejderens ønsker om funktionsområde, myndighed og geografi. Det kan blive nødvendigt at beordre den enkelte medarbejder hjem til en stilling, der ikke nødvendigvis indfrier alle ønsker, hvilket i sig selv bør motivere til, at man aktivt søger stillinger også som udstationeret.
 
I praksis sker der det, at bemandingsafdelingerne i FPS, forud for en myndigheds ønske om stillingsopslag, undersøger, om der er medarbejdere, der står uden job fx som følge af endt udstationering eller lignende. Hvis der er et match mellem de efterspurgte kompetencer og medarbejdere, undlades opslag, og stillingen kan besættes via denne jobbank.
 
Læs mere om processen for ansøgning nedenfor.

Sidst opdateret 21. juli, 2020 - Kl. 09.20