Kontakt sygemeldings- og barselskontoret (SYBA)

Ring på telefon: 3266 3266
Mandag - fredag kl. 06.00 - 11.00
Mail: FPS-KTP-SYBA

 

Barns første sygedag skal ikke meldes til sygemeldingskontoret, men aftales med nærmeste chef eller leder. 

Sygemelding
Har du behov for at melde dig syg? I så fald skal du huske at kontakte Forsvarets sygemeldingskontor. Du har her to muligheder, du kan vælge i mellem. Du kan melde dig syg via sygemeldingskontorets app, SYBAPP. Du finder vejledningen til at hente app'en på denne side. Du kan også ringe til sygemeldingskontoret på tlf. 3266 3266. HR-medarbejderne på sygemeldingskontoret sidder klar ved telefonerne fra kl. 6.00 til kl. 11.00 mandag til fredag.

  • Du skal sygemelde dig ved arbejdstids påbegyndelse - senest kl. 9.00 eller to timer efter arbejdstids start.
  • Din chef kan godt pålægge dig også at ringe til ham/hende, hvis der fx skal indkaldes vikarer.
  • Du skal også kontakte sygemeldingskontoret, hvis du bliver syg i løbet af dagen og går hjem.

Registrering af oplysninger

  • Du bliver bedt om at oplyse dit navn, medarbejdernummer eller CPR-nummer.
  • Dernæst bliver du bedt om – hvis det er muligt – at oplyse din sygdoms varighed.
  • Du bliver ikke spurgt om sygdommens art - det har du ikke pligt til at oplyse – dog skal du huske at gøre opmærksom på, hvis sygefraværet vedrører en arbejdsskade, har relation til en §56 aftale – eller evt. er graviditetsbetinget.

Du har også mulighed for at raskmelde dig udenfor sygmeldingskontorets åbningstid via app'en SYBAPP.

Husk at orientere sygemeldingskontoret, hvis du kun genoptager arbejdet delvis efter sygdom.

Det er muligt at afholde ferie som sygemeldt - både som fuldt og delvis sygemeldt

  • Hvis sygedagpengeperioden er påbegyndt, skal du huske at kontakte din kommune og orientere dem, såfremt du påtænker at holde ferie imens du er sygemeldt, således at sygedagpengeudbetalingen til forsvaret kan genoptages efterfølgende. Kommunen har ret til at sige nej til afholdelse af ferie, såfremt du er midt i et afklaringsforløb.
  • Vælger du at afholde ferien alligevel, skal det forventes, at kommunen lukker for refusionssagen.
  • Du skal desuden orientere sygemeldingskontoret om datoen for påbegyndelse og afslutning af din ferie. Under afholdelse af ferien bruger du din optjente ferie/feriekort.

Du kan læse mere om dine rettigheder og pligter som sygemeldt medarbejder i forsvaret under 'Langtidssygdom – dine rettigheder og pligter'.

Barns 1. og 2. sygedag skal ikke meldes til Sygemeldingskontoret, da du ikke har krav på fri. Du skal ringe direkte til din chef for at træffe aftale om den fornødne frihed.

 

Sidst opdateret 4. marts, 2024 - Kl. 13.47