Offentliggørelsen sker med henblik på, at oberster og kommandører kan bringe egen stilling ind i stillingspuljen til Bemandingsprocessen 2. kvartal 2023.


Kendte vakancer

Følgende vakancer er kendt og vil indgå i det samlede puljeopslag, som vil blive publiceret medio marts 2023:

  • Chef for Ingeniørregimentet, forventet tiltrædelse 1. januar 2024.
  • Chef for Operationsafdelingen, Operationsstaben, Forsvarskommandoen forventet tiltrædelse 1. januar 2024.
  • Assistant Chief of Staff (ACOS) Headquarters Allied Command Europe Rapid Reaction Corps (ARRC) Innsworth, UK, forventet tiltrædelse 1. august 2024.

Tilføjelse af egen stilling til puljen

Hvis du er interesseret i at søge én eller flere af de ledige stillinger, opfordrer vi dig til at bringe din nuværende stilling i puljen, således at den kan indgå i det samlede puljeopslag. Derved kan der skabes en positiv samlet dynamik på niveauet samt findes ansøgere til din stilling, såledesat den ikke skal stå ubesat indtil næste bemandingsproces eller evt. bemanding via beordring.


FPS opfordrer til, at man altid involverer sin nærmeste chef i beslutningen om at bringe sin egenstilling i puljen, idet der kan være andre hensyn.


Hvordan bringer jeg min stilling i puljen?

Vil du gerne bringe din stilling i puljen, sendes mail herom til FPS-KTP-CHBEMSYS@mil.dk. Mailen skal være FPS i hænde senest torsdag den 2. marts 2023.

Sidst opdateret 16. februar, 2023 - Kl. 11.58