Offentliggørelsen sker med henblik på, at oberster og kommandører kan bringe egen stilling ind i stillingspuljen til bemandingsprocessen 2. kvartal 2024.


Kendte vakancer
Følgende vakancer er kendt og vil indgå i det samlede puljeopslag, som vil blive publiceret primo marts 2024:

  • Chef, Ukraineafdelingen, Udviklings- og Planlægningsstaben, Forsvarskommandoen, tiltrædelse snarest. Stillingen kan besættes værnsfælles. 
  • Centerchef, IT Support og Operations, Cyberdivisionen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, forventet tiltrædelse 01.08.2024. Stillingen kan besættes værnsfælles.
  • Chef for Kapacitetsdivisionen i Flyverkommandoen, forventet tiltrædelse 01.06.2024. Stillingen er værnsspecifik.
  • Chef for 2. Eskadre under Søværnskommandoen, forventet tiltrædelse 01.10.2024. Stillingen er værnsspecifik. 
  • Chef for Flyverhjemmeværnet i Hjemmeværnet, forventet tiltrædelse 01.10.2024. Stillingen er værnsspecifik.
  • Chef for Landdivisionen, KALA i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, forventet tiltrædelse 01.11.2024. Stillingen kan besættes værnsfælles.

Tilføjelse af egen stilling til puljen
Hvis du er interesseret i at søge én eller flere af de ledige stillinger, opfordrer vi dig til at bringe din nuværende stilling i puljen, således at den kan indgå i det samlede puljeopslag. Derved kan der skabes en positiv samlet dynamik på niveauet samt findes ansøgere til din stilling, således at den ikke skal stå ubesat indtil næste bemandingsproces eller evt. bemandes via beordring.


FPS opfordrer til, at man altid involverer sin nærmeste chef i beslutningen om at bringe sin egen stilling i puljen, idet der kan være andre hensyn.


Hvordan bringer jeg min stilling i puljen?
Vil du gerne bringe din stilling i puljen, sendes mail herom til FPS-KTP- CHBEMSYS@mil.dk.

 

Mailen skal være FPS i hænde senest søndag den 18. februar 2024.

Sidst opdateret 7. februar, 2024 - Kl. 13.14