Offentliggørelsen sker med henblik på, at oberster og kommandører kan bringe egen stilling ind i stillingspuljen til Bemandingsprocessen 4. kvartal 2023.

 

Kendte vakancer

Følgende vakancer er kendt og vil indgå i det samlede puljeopslag, som vil blive publiceret medio september 2023:

- Stillingen som Stabschef til Forsvarets Sanitetskommando (M402)

- Stillingen som Vicechef til Specialoperationskommandoen (M402)

- Stillingen som Vicechef ved Forsvarsakademiet (M402)

- Stillingen som Chef for J5 Plan ved Operationsstaben (M402)

- Stillingen som Jagtkaptajn for kongeskibet Dannebrog (M402)

- Stillingen som Forsvarsattaché London (M403+)

- Stillingen som Forsvarsattaché Berlin (M403+)


Tilføjelse af egen stilling til puljen

Hvis du er interesseret i at søge én eller flere af de ledige stillinger, opfordrer vi dig til at bringe din nuværende stilling i puljen, således at den kan indgå i det samlede puljeopslag. Derved kan der skabes en positiv samlet dynamik på niveauet samt findes ansøgere til din stilling, således at den ikke skal stå ubesat indtil næste bemandingsproces eller evt. bemanding via beordring.

 

FPS opfordrer til, at man altid involverer sin nærmeste chef i beslutningen om at bringe sin egen stilling i puljen, idet der kan være andre hensyn.


Hvordan bringer jeg min stilling i puljen?

Vil du gerne bringe din stilling i puljen, sendes mail herom til FPS-KTP-CHBEMSYS@mil.dk. Mailen skal være FPS i hænde senest tirsdag den 12. september 2023.

Sidst opdateret 29. august, 2023 - Kl. 12.15