[HR-portalen]-chefbemandingssystemet-2020-[MASTER].pngNår der ansættes chefer på højt niveau, skal det være mere tydeligt, hvad der kræves af kandidaterne. Det har vi konstateret ved at lytte til tilbagemeldinger om det nuværende system. Der efterspørges en større grad af dynamik i bemandingen og mere gennemsigtighed i processen. Der er også et ønske om bedre kendskab til de vurderingsparametre, der ligger til grund for ansættelsen som militær chef, og som kandidaterne bliver vurderet ud fra.

Derfor har vi sat et toårigt pilotprojekt i søen, hvor vi opretter et udnævnelsesråd, der ud fra koncernfælles vurderingsparametre skal vurdere, hvilke kandidater på oberstløjtnant- og kommandørkaptajnniveauet, der er egnede til udnævnelse til næste niveau. Rådet giver den enkelte kandidat en konkret tilbagemelding og dermed klarhed over, hvad der kræves for at kunne blive udnævnt.

Oberst- og kommandørstillinger bliver desuden slået op i to årlige bemandingsrunder. Det gør det muligt for den enkelte at se, hvilke muligheder der aktuelt er for at søge stillinger.

Beordringer vil fortsat blive brugt, fx for at få alle stillinger bemandet og ved udsendelse til internationale operationer.

Som udgangspunkt vil besættelse af stillinger fremover blive tidsbegrænset til en fireårig periode. Oberstløjtnanter og kommandørkaptajner, der udnævnes til oberster og kommandører, vil blive ansat på åremålskontrakter. Åremålsansættelse motiverer den enkelte til kontinuerlig udvikling og høj performance for at fortsætte på niveauet. Det vil på sigt kunne sikre dynamik på niveauet.

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet vil departementet, forsvarschefen og styrelsescheferne tage stilling til, hvorledes konceptet skal udbredes til øvrige chefniveauer.

Du kan søge direkte her.[HR-portalen]-Udnaevnelsesraadet_bemandingsprocessens_ledelse-2020-[MASTER].png
Sidst opdateret 20. august, 2020 - Kl. 12.47

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google