Værnepligtige på øvelse i en skov.
HR-portalen

Velkommen til HR-portalens nye hjemmeside som primært henvender sig til ansatte i Forsvaret.